Byrådet: Ingen får korona-unntak. – Byråkratisk og tungvint, sier idrettsleder.