Innstillingen er klar: Dette kan bli det nye styret i RBK