Vurdert av TIL i vinter. Her forlater Sigurd (21) i stedet Tromsø for å dra et annet sted.

foto