Ledet Brann for første gang. Denne endringen vil han gjøre med laget.