Ingen i verden er bedre skikket, men hva om han sier nei?