Langeland_Pamer

Fotballpresidenten bekrefter at han kjenner til og har hørt om problemstillingen med svarte penger i lokalfotballen, uten at han selv har vært direkte involvert i det. Hallén er kategorisk fordømmende til slik ressursbruk.

— Det er forferdelig at vi bruker så mye penger på å betale spillere i lavere divisjoner, sier Hallén.

Det er først og fremst omfanget og den systematiske bruken av oppkonstruerte kjørelister som forundrer ham.

— Det som særlig overrasker meg er omfanget. Når klubber langt ned i divisjonssystemet bruker penger for å lokke til seg spillere, er det ikke bra. Jeg må nok si at problemet er større enn jeg trodde, sier Hallén.

- Må ta oppgjør

Han tror likevel omfanget er mindre i dag enn det var tidligere.

— Når man betaler 30.000 kroner i året til en ledig veteran, betyr det at en tenåring ikke får sjansen. Det er en kultur vi må ta et oppgjør med. I toppfotballen ble dette oppgjøret tatt for mer enn 20 år siden gjennom innføring av semiproffreglementet. For vi kan ikke motta goder uten også å bidra til samfunnet. At klubber nedover i systemet uten administrasjon og uten lønnskjøring, har drevet en litt annen praksis, har vært kjent, men jeg har opplevd at utviklingen har gått i riktig retning, sier fotballpresidenten.

Han sier at NFF sentralt ikke har spesielt søkelys på problemstillingen rundt svarte penger.

— Fra sentralt hold må jeg nok innrømme at vi konsentrerer oss mer om de som vi har ansvar for – som dommere, for eksempel. Mulig at kretsenes informasjonsarbeid varierer her, men likevel skal klubbledere ha mer enn god nok informasjon om regelverket på dette området. Men når dette blir tatt opp, og problemet vises å ha stort omfang, da er det noe vi bør gripe fatt i. Dette er noe som skader fotballens renommé, sier Hallén, som også er klar på hvem praksisen rammer.

— Dette er en praksis som fortrenger de unge talentene til fordel for de rutinerte spillerne, sier Yngve Hallén.

- Et klubbanliggende

Fotballkretsens daglige leder, Knut Berge, er opptatt av alt det positive som skjer i fotballen. Han synes det overskygger problemet med svart betaling, som han for øvrig bekrefter at han kjenner til.

Berge synes ikke det høres ut som god ressursbruk å betale spillere nedover i divisjonene, men ønsker ikke å ha en sterk oppfatning om det. Han er rundere og mer diplomatisk i formuleringene enn Hallén.

— Vi vil ikke anbefale en slik ressursbruk, men det blir likevel et klubbanliggende, sier Berge.

— Men når en satsingsmodell er valgt, så er det viktig at den er bredt forankret i klubben. Både formelt og reelt. Dessuten forventer vi at ressursbruken skjer på en riktig måte, det vil si innenfor lovverket, sier Knut Berge. Han finner det "ikke naturlig" at klubber på nivå fire, fem og seks i norsk fotball bruker deler av inntektene sine på å godtgjøre spillere for å drive med hobbyen sin, men det er ikke et tema som Fotballkretsen har til hensikt aktivt å sette på agendaen.

Frivillighet

- Dette er ikke av den typen saker vi får på vårt bord, men vi er ute i klubbene og forsøker å stimulere til god, ansvarlig og bærekraftig drift. Den direkte diskusjonen rundt ressursbruken er vi lite involvert i, men for alle bør det være et tankekors hva en fornuftig pengebruk kan resultere i, for eksempel i form av anlegg, sier Berge, som har klubbledererfaring fra Varegg og den nå nedlagte klubben Luden.

Det er hans oppfatning og erfaring at veldig mange klubber ønsker å gjøre tingene på den rette måten, og mange bruker kretsen aktivt for å få ryddige rutiner på plass.

- Jeg føler meg trygg på at det er en større bevissthet i dag enn tidligere rundt ressursbruk og prioriteringer ute i klubbene. Men det er kanskje ennå noen seniormiljøer som lever sitt eget liv, der honorering av spillere er en del av praksisen, sier kretsens daglige leder.

— I hovedsak er fotballen tuftet på frivillighet, og det er min opplevelse at de involverte snarere bruker enn mottar penger for å drive med aktivitet.

Avviser at det finnes skattemessig gråsone

Kontrollsjef Christine Due Sivertsen hos Kemneren i Bergen avviser at det finnes noen skattemessig gråsone i denne sammenheng.

- Reglene er firkantede, og det er nettopp fordi det ikke skal være en gråsone. Fiktive kjørelister er ikke tillatt og rammes av trekkreglene gjennom dokumentasjonskravene, sier Due Sivertsen.

Hun har lest BTs artikler om idrettslagenes fleksible holdning til utbetaling av bilgodtgjørelse. Hun er overrasket over omfanget avisen beskriver.

— Vi er tilgjengelig for rådgivning og har bistått flere frivillige og ideelle organisasjoner på dette området med informasjon og veiledning. Vi har vært oppmerksom på problemet, men BTs artikler viser et større omfang enn det vi har vært klar over. Dette er selvsagt noe vi vil følge opp, sier Due Sivertsen.

Hva angår utspillet fra Fanas tillitsvalgte i søndagsavisen om å heve beløpsgrensen for hva en frivillig organisasjon kan godtgjøre sine spillere, ledere og trenere med, vil hun som representant for forvaltningen ikke uttale seg om.

- Vår oppgave er å følge opp eksisterende regelverk. Eventuelle endringer av regelverket må klubbene følge opp gjennom de politiske organer, sier kontrollsjefen.