Etter mer enn 20 år i Ørn, de siste fem og et halvt som trener, valgte Gøril Kringen å gå. De fikk det i hvert fall til å se slik ut. I realiteten hadde hun ikke noe valg. Hun var frosset ut av mannen med pengene.

Det har foregått et spill i kulissene for å bli kvitt Kringen. Et av trekkene var en spillerundersøkelse der troppen ble oppfordret til å krysse av for den treneren de ville ha. Thomas Dahle var et av alternativene. Mange av spillerne fant hele undersøkelsen så provoserende at de unnlot å krysse av.

Gøril Kringen hadde nok ikke hundre prosent støtte i spillergruppen. Ingen har det etter å ha vært trener for de samme individene så lenge. Men hun hadde solid nok støtte i spillergruppen til at hun ikke kunne fjernes med deres hjelp. Også resultatene var for gode.

Over tid har det foregått en svertekampanje mot Gøril Kringen som også har nådd vår redaksjon. Ved ett tilfelle hadde vi et oppslag om en leder i fotballkretsen som lekket på twitter at Kringen skulle slutte. Det førte til heftige reaksjoner og dementier. Til slutt viste det seg at vedkommende hadde rett. Ryktene var spredd til mange unntatt Kringen selv.

Senere kom «oppsigelsen» i form av tilbudet om å fortsette som trener med kr 0 i lønn.

Det er ikke bare Gøril Kringen som er dårlig behandlet i Ørn denne vinteren. Men det er Kringen som blir det grelleste eksemplet, fordi hun har vært synonymt med Ørn, gitt alt for klubben og stått opp hver gang det har vært krise. Hun, minst av alle, fortjente å bli behandlet på en ussel måte.

De utnyttet lojaliteten hennes i det lengste og lot henne gå nesten et halvt år uten lønn. Det var først da hun satte trenerforeningen på saken at lønna kom. På dagen!

Gutta boys har tatt over i Ørn. Kanskje var det på tide med nye koster, for de gamle feide ikke godt nok. Kanskje har klubben godt av å få en ny trener også? Det kan bare tiden vise.

Men en organisasjon som dette, et ledende idrettslag på sitt område, må også bedømmes ut fra de etiske retningslinjer den følger og kulturen den utvikler.

Utviklingen i Ørns omdømme lover ikke bra. Det begynner å ligne på råkjøret og maktbruken vi ser på betydelig større arenaer i idretten og fotballen spesielt.

Uten at jeg ser det som noe kvalitetsstempel.