Langrenn står i fare for å bli en miniidrett. Den er det vel allerede nå.