Det bekrefter daglig leder Finn Jul Paulsen.

Så langt har dette prosjektet en pluss på om lag 1,5 millioner kroner.

Bør ha 2,5 mill. i pluss

— Det skjer noe hele tida der, og det er veldig bra. Vi er fortsatt avhengig av mer fra «Spleiselaget» for å klare målsettingen om å være gjeldfrie og ha positiv egenkapital 30. oktober. Vi bør ha en pluss på 2,5 millioner kroner, sier Finn Jul Paulsen.

Konseptet ble satt i gang tidligere i sommer, og inneholder fem muligheter til å bidra slik at HamKam kommer helt i mål med den økonomiske redningsaksjonen.

HA-sporten har tidligere skrevet om en privatperson som har gitt klubben 300.000 kroner i gave gjennom «Spleiselaget».

Friske sponsorkroner

Paulsen & co. jobber også hardt med å få inn friske sponsorkroner.

- Flere vil øke sponsorbidragene sine, og vi jobber også med nye samarbeidspartnere. Målet er å få inn 1,5 millioner kroner her, sier HamKams daglige leder, som har solgt hele drakta nå.

I forrige uke landet han nemlig den siste avtalen, og det gjelder ryggen på drakta.

— Det er snakk om Veidekke, og avtalen går ut sesongen, men den skal reforhandles i løpet av høsten. Målet er å få til en treårsavtale. Det var viktig å få dette på plass.

Positive kreditorer

I forrige uke var det flertall i formannskapet for å gjøre om det ansvarlige lånet på åtte millioner kroner til tilskudd. Kommunen ga også klubben et tilskudd på 576.000 i forhold til dekking av skyldig husleie for 2011. I lånesaken ligger det inne et krav om at andre også sletter sine ansvarlige lån til HamKam, totalt 3,4 millioner kroner.

— Alle har vært positive, og nå venter vi på formelle underskrifter.

- Hva med likviditeten?

— Den var veldig dårlig i sommer, og det var utrolig tøft. Det er fortsatt stram likviditet, men den blir bedre et par måneder nå. Så langt har vi nemlig kun fått en fjerdedel fra medieavtalen, hvor det er periodisering. Rett før lønn har det vært utfordringer, fordi det har vært underbalanse hele vegen. Vi hadde jo en negativ egenkapital på 2,5 millioner per 31. desember 2011, sier Paulsen.

Det er viktig for HamKam at de viser positiv egenkapital per 30. oktober. Klarer de ikke det, står klubblisensen i fare.