Inntektene til Verktøy-Maskin AS bare vokser, viser regnskapet

foto