Bedriften hadde i underkant av 558 millioner kroner i driftsinntekter, en forbedring på 23,8 prosent fra året før. Driftsresultatet øker med 19,7 prosent, og ender på rundt regnet 31,5 millioner kroner.

Resultatet før skatt stiger også og er nå omkring 29,5 millioner kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 5,7 prosent, som er på samme nivå som i 2020.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 9,8 prosent, ifølge de siste SSB-tallene.

Fakta om Agder Anleggsenter

Agder Anleggsenter ble opprettet i 2015. Hovedbransjen er engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet.

Eieren, Agder Gruppen Holding AS, tok ikke ut utbytte siste år. Det høyeste utbyttet de siste fem årene ble tatt ut i 2020. Da var summen én million kroner.

Daglig leder og styreleder er Svein Arne Uppstad (40).

Slik er bransjetoppen

Målt etter driftsinntekter er Agder Anleggsenter den største bedriften innen sin spesifikke bransje i både Kristiansand kommune og Agder fylke, som er «engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet».

Bedriften er også den 17. største på landsbasis. Det finnes 14 selskaper i samme bransje i Kristiansand.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn. Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Mjåvannsvegen 125: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View, og viser adressen bedriften er registrert med.