Inntektene til Rosa Blikk AS bare vokser, viser regnskapet

foto