Inntektene til Digiserv AS bare vokser, viser regnskapet

foto