• TIL KAMP MOT LUFTHANSA: Per M. Hansson har tatt klagesaken mot Lufthansa til Transportklagenemnda og Forliksrådet, og vunnet frem begge ganger. Nå har Lufthansa anket avgjørelsen og tar saken videre til tingretten. FOTO: Rolf Øhman og Michael Probst/Reuters, NTB scanpix

Per (77) klaget, vant frem, men Lufthansa nekter å betale. Nå blir det rettssak.

Det er ekstremt sjelden flyklager kommer opp i en norsk domstol. Per M. Hansson kjemper om 6000 kroner og for sine rettigheter mot Lufthansa.