• MELLOM NY OG GAMMEL: Taubanen som frakter passasjer mellom «nye» og gamle Zagreb, er verdens korteste, med bare 66 meter fra start til ende. Banen ble tatt i bruk i 1890 og var dampdrevet i nesten 50 år. Den er også verdens tryggeste form for kollektiv transport, med null ulykker i løpet av over 100 års drift. FOTO: Axel Munthe-Kaas Hærland

En begynnerguide til Zagreb

Zagreb har trådt ut av rollen som Sentral-Europas underdog. Med nye direkteruter fra Norge har byen aldri vært lettere å besøke.