F.v. Tord Ytterdahl fra Appsens, Karen Landmark fra Greenstat, Roar Osmundsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Trond Madsen fra NHO Agder. Det var ikke små problemstillinger de balet med under tirsdagens frokostmøte. F.v. Tord Ytterdahl fra Appsens, Karen Landmark fra Greenstat, Roar Osmundsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Trond Madsen fra NHO Agder. Det var ikke små problemstillinger de balet med under tirsdagens frokostmøte. Foto: Jacob J. Buchard

Grønn omstilling uten rød bunnlinje?