F.v. Øystein Bondevik fra Techano, Terje Uleberg fra On & Offshore Services og Roar Osmundsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. De har beveget seg noen meter ut fra «Offshore House» i Kongsgårdbukta, hvor blant annet Techano og On & Offshore Services holder til. Herrene vil absolutt ikke flytte Kristiansands offshorerettede havnevirksomhet til Mandal, slik Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland har foreslått. F.v. Øystein Bondevik fra Techano, Terje Uleberg fra On & Offshore Services og Roar Osmundsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. De har beveget seg noen meter ut fra «Offshore House» i Kongsgårdbukta, hvor blant annet Techano og On & Offshore Services holder til. Herrene vil absolutt ikke flytte Kristiansands offshorerettede havnevirksomhet til Mandal, slik Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland har foreslått. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Vil beholde offshorehavna i Kongsgårdbukta