Det skjer etter at enkelte arbeidere har jobbet opptil 150 timer på 14 dager, ifølge opplysninger Statnett har sendt til Arbeidstilsynet.

Det skriver .

Arbeidene på Kristiansand transformatorstasjon blir utført i forbindelse med den nye kabelen mellom Norge – Danmark. AF-gruppen er hovedentreprenør og hadde leid inn Egeland Gulvstøp fra Kvinesdal til deler av arbeidet.

I september i år fikk oppdragsgiver Statnett en bekymringsmelding og satte i gang egne undersøkelser om arbeidsforholdene som de beskriver i et brev til Arbeidstilsynet.

Les også:

To arbeidslag jobbet på Støleheia. Det ene jobbet mandag 7-22, tirsdag 7-22 og onsdag 7-17. Så overtok et nytt lag som jobbet onsdag 17-22, torsdag 7-22 og fredag 7-15. På lange dager var det to timer pause.

Ifølge Statnett kom det fram at noen av arbeiderne hadde jobbet begge skiftene og at to polske arbeidere hadde jobbet for lange dager og heller ikke fått utbetalt overtid. Disse var innleid fra bemanningsbyrået Rett Bemanning.

Ifølge Statnett skal arbeidere på anlegget ha jobbet opptil 150 timer i løpet av 14 dager.

Mistet kontrakten

Arbeidstilsynet sier at det er Egeland Gulvstøp som har ansvaret for om arbeidsmiljøloven er fulgt. De undersøker nå om de har brutt loven (se egen sak).

Statnett har imidlertid tatt affære og sørget for at Egeland Gulvstøp mistet kontrakten.

— Vi ser alvorlig på at det blir jobbet så mye overtid. Det går ut over sikkerheten. Når man jobber på høyspentanlegg må man være fullt konsentrert helt tiden, sier Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonsrådgiver i Statnett.

Hans Olav Omnes, direktør i AF Bygg Sør, sier at avtalen med Egeland Gulvstøp ble opphevet med det samme saken kom opp i september.

— Vi har avsluttet forholdet til Egeland Gulvstøp. De har fått sitt oppgjør og vi har fått ny underentreprenør, sier Olav Omnes.

- Burde dere ikke klart å avsløre dette selv?

— Det er vanskelig for oss å ha full oversikt over hva som skjer på alle byggeplassene. Dette er også snakk om å ha et tillitsforhold. Men vi er veldig opptatt av at de som jobber på våre anlegg skal ha skikkelig lønn og ikke jobbe ulovlig overtid.

Avsluttet kapittel

Ifølge opplysninger fra Egeland Gulvstøp selv, hadde de polske arbeiderne jobbet tre uker på prosjektet da saken kom opp.

Daglig leder, Sigbjørn Egeland, opplyser at de på dette prosjektet brukte folk fra Rett Bemanning.

— Så dette var ikke våre folk. Det var folk vi hadde leid inn, sier Egeland.

De har likevel akseptert at de mistet oppdraget.

— Vi hadde nettopp begynt jobben og hadde vel vært der 14 dager. Nå vil vi bli ferdige med denne saken. Vi har valgt å ikke lage mer sjau ut av dette, sier Egeland.

- Skal ha oversikten

Alf Helgeland i Arbeidstilsynet sier at det er Egeland Gulvstøp som har HMS-ansvaret for arbeiderne.

— De skal ha oversikten over hvor mye ansatte jobber, og har ansvar for at arbeidsmiljøloven blir fulgt. Dersom loven er brutt, så er det deres ansvar sier Helgeland.

Han skal behandle saken denne uken, og har ennå ikke full oversikt.

— Når det gjelder lønn, så er det bemanningsselskapet som har ansvaret. Byggherren, altså Statnett, skal likevel påse at ansatte får lønna de skal ha. Først og fremst skal de påpeke dette i kontrakten de gjør med sine underleverandører, opplyser Helgeland.

Han legger til at Statnett har gjort det man kan forvente av dem når de nå har meldt saken inn for Arbeidstilsynet.

Ønsker å jobbe mye

Egeland Gulvstøp viser til at arbeiderne som skal ha jobbet for mye overtid var leid inn av bemanningsbyrået Rett Bemanning.

Bemanningsbyrået kjenner til saken fra Kristiansand, men ifølge dem dreier saken seg kun om en enkelt arbeider.

— Jeg kjenner til at en av arbeiderne jobbet mye. Det skjedde over en periode på 14 dager. Men det jevner seg ut over en periode på fire uker. Da ser bildet helt annerledes ut, sier administrerende direktør Jan Vigdal.

— Han har også fått den betalingen han har krav på. Han har fått betaling for pausene og for kjøring, legger han til.

Han legger til at polske arbeidere ofte ønsker å jobbe intensivt i perioder slik at de kan ta fri og reise hjem til Polen.