• Ny oppdrettsfisk er gull verdt

  • Ønsker å tredoble lakseproduksjonen

  • Få glade norske laks i Kina

  • Norges beste opplevelser, mener Lonely Planet

Som en pyramide dukker den karakteristiske øya opp av havet, vest for Sandnessjøen. Under det bratte fjellet øker folketallet og optimismen. Her er alle hus godt ivaretatt, ingen står tomme. Både barneskole og barnehage er i ferd med å bli for små.

Arbeidsledighet er et fremmedord. Bedriftene har lister med kvalifiserte folk fra inn— og utland som ønsker seg hit.

Driftige lærere på Lovund begynte tidlig med lakseoppdrett. Og det gikk på ingen måte bra. Men de ga seg ikke. I dag ligger anleggene som olympiske ringer på en rekke egnede steder nord og sør for "gulløya". På selve Lovund er det slakteri og pakkeri. Her er fabrikker som produserer fiskekasser og fiskefôr, og neste år starter arbeidet med å videreforedle oppdrettslaksen.

Hver dag går det ca. 20 trailere fullastet med laks fra Lovund. Anleggene er lokalt eid, og hvert år pløyes overskudd i flere hundre millioners klassen tilbake til lokalsamfunnet.

3,5 mill. pr. hode - Faren min brukte å si at det som er skapt på Lovund, må bli på Lovund. Jeg vil også ha det sånn, sier 37 år gamle Aino Olaisen.

Hun er hovedeier og daglig leder i holdningsselskapet som eier Nova Sea. Hun overtok da faren Steinar Olaisen brått gikk bort i vår, og arrangerte nylig en laksefestival for å gjøre verden oppmerksom på hva Lovund står for, og for å hylle faren og laksepioneren.

Totalt omsetter bedriftene på øya for drøyt 1,5 milliarder, og overskuddet var i fjor på ca. 500 millioner. Deler man omsetningen på øyas 422 beboere, unge som gamle, tilsvarer det drøyt 3,5 mill pr. hode.

Samfunnsansvar Her er velstelte hus, nye biler, en småbåthavn litt lik Aker Brygges. Også menyen på hotellet har latt seg begeistre av oppdrettslaks.

Aino Olaisen er opptatt av samfunnsansvar, og er stolt av oppdrettsnæringen.

— Øysamfunnet her produserer 425 millioner middagsretter hvert år. Vi setter biologi foran profitt, sier hun.

- Samtidig er vi lei av å bli angrepet av utenforstående hele tiden, og vi opplever mye av kritikken som noe ensidig. Vi aksepterer heller ikke at laks rømmer, og vi aksepterer ikke for høye antall lakselus. Vi skaper verdier og positive ringvirkninger, noe flere burde være klar over, sier 37-åringen.

Pionerene Det hele startet i 1971. Lærerne Steinar Olaisen og kameraten Hans Petter Meland syntes utviklingen i deres hjembygd gikk feil vei. Folk flyttet, og ungdom kom ikke tilbake etter skolegang. De hadde hørt om at noen i Trøndelag hadde forsøkt å ha laks som husdyr, og via mange omveier fikk de kjøpe 1200 smålaks, og de bygde en oppdrettsmerde av planker og garn.

Småfisken kom med sjøfly, og ble satt ut. To år senere høstet de totalt fire laks, hver ca. fire-fem kilo. En gedigen skuffelse.

- Vi lærte enormt mye, og ga ikke opp. Nå er laksen årsak til at det blomstrer langs hele kysten. Ungdom slipper å reise ut for å finne spennende arbeid, sier Hans Petter Meland som var med på å starte Nova Sea i 1972, og som i dag eier og driver selskapet Lovundlaks.

Ung bygd Lovund har en ung befolkning. Gjennomsnittsalderen er 29 år. 25 prosent av bygda er under 16. Kompetansen er høy, både den formelle og uformelle.

Utfordringen nå er å skaffe hus til arbeiderne. Det bygges mye nytt, og kommunen planlegger nytt boligfelt.

Industrien på Lovund jobber tett med Lurøy kommune. Penger fra lakseoppdrett er brukt til å få fiberkabel til øygruppen. Næringslivet vil bidra til en flerbrukshall. Laksen sponser asfalt, gatelys, treningsstudio, hjertestarter og kommunikasjon.

Foredle laks Da Svein Erik Fjellgaard forlot Lovund, bodde det drøyt 200 der. Han flyttet tilbake, og eier og driver nå to skyssbåter sammen med en kamerat. –Uten laksen har ikke jeg bodd på Lovund, sier han.

Ordfører Carl Einar Isachsen i Lurøy tok ordet på laksedagene, og uttrykte stor stolthet over Lovund. –Dette er et eventyr, et Soria Moria, sa han.

Og som ringer i vannet sprer aktiviteten seg. Oppdrettsbedriftene i regionen har gått sammen om å avle frem leppefisk. En hypermoderne fabrikk produserer 1500 fiskekasser av isopor hver time. Nå starter Nova Sea arbeidet med å bygge anlegg for å filetere og videreforedle laksen. Nå skal den foredles, og det skal bli arbeid for enda flere på Lovund. Og enda større overskudd.