• Det står bedre til med Sparebanken Sør enn fasade og inngangsparti på Torvet i Kristiansand kan gi inntrykk av i disse dager. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Sterkt Sør-kvartal

Sparebanken Sør fortsetter der den slapp i 2017. Første kvartal 2018 ga et riktig så pent resultat.