På dette flatsprengte platået kommer et nytt rense- og gjenvinningsanlegg til godt over 200 millioner kroner. F.v. Sigbjørn Stigen,  som er ansvarlig for utslippsanalyser hos GE Healthcare, hms-sjef Jon Marius Trøen, Øystein Tryland som er ansvarlig for logistikk og gjenvinning av løsemidler og kontrastvæske,  og til slutt fabrikksjef Jon Gabriel Noddeland. På dette flatsprengte platået kommer et nytt rense- og gjenvinningsanlegg til godt over 200 millioner kroner. F.v. Sigbjørn Stigen, som er ansvarlig for utslippsanalyser hos GE Healthcare, hms-sjef Jon Marius Trøen, Øystein Tryland som er ansvarlig for logistikk og gjenvinning av løsemidler og kontrastvæske, og til slutt fabrikksjef Jon Gabriel Noddeland. Foto: Kjartan Bjelland

Sprenger flatt for miljøet