• På dette flatsprengte platået kommer et nytt rense- og gjenvinningsanlegg til godt over 200 millioner kroner. F.v. Sigbjørn Stigen, som er ansvarlig for utslippsanalyser hos GE Healthcare, hms-sjef Jon Marius Trøen, Øystein Tryland som er ansvarlig for logistikk og gjenvinning av løsemidler og kontrastvæske, og til slutt fabrikksjef Jon Gabriel Noddeland. FOTO: Kjartan Bjelland

Sprenger flatt for miljøet

GE Healthcare investerer nærmere 300 mill. i miljøtiltak for å kunne fortsette å vokse. Første skritt er å skaffe tomt til renseanlegg.