De driver både fysiske butikker og nettbutikker. Erik Tobiassen (t.v.) er bedriftskonsulent og hovedmannen bak Pippins nettbutikk. Elin Krumm er daglig leder og medeier i Pippin, Lars Myrvold er daglig leder og medeier i Berge Libris, som ses i bakgrunnen. De driver både fysiske butikker og nettbutikker. Erik Tobiassen (t.v.) er bedriftskonsulent og hovedmannen bak Pippins nettbutikk. Elin Krumm er daglig leder og medeier i Pippin, Lars Myrvold er daglig leder og medeier i Berge Libris, som ses i bakgrunnen. Foto: Kjartan Bjelland

– Med nettbutikken klarer vi å opprettholde omsetningen, og ikke minst slipper vi å gå til nedskjæringer