– Statens banker må tilpasse rentenivået så fort som mulig