– Første prioritet ga seg selv: Vi måtte få folk hjem