Norges Bank-undersøkelse: Svakeste utsikter siden 2009