Torsdag ligger strømprisen i Sør-Norge på 1,23 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen Nord Pool. Det er årets desidert høyeste snittpris, ifølge E24.

Dagens prisnivå kan bety to tusen kroner høyere strømregning hver eneste måned til vinteren, sammenlignet med forrige vinter.

– Vi er klar over problemet og hva svært høye strømpriser kan føre til av problemer. Vi er i gang med å se på det, men jeg kan ikke nå si hva slags tiltak som eventuelt vil komme, sier Espen Barth Eide til VG torsdag ettermiddag.

Rødgrønne samtaler

Ap-leder Jonas Gahr Støre snakker nå med Senterpartiet og SV hver for seg, og målet er å starte forhandlinger om et regjeringsgrunnlag allerede i neste uke. Før en plattform er klar, kan hverken Eide eller andre rødgrønne energipolitikere gi norske husholdninger noen sikkerhet for hva slags avbøtende tiltak som vil komme.

Espen Barth Eide sier at prisene topper seg nå fordi flere negative faktorer slår inn samtidig:

– Det er lite vann i mange norske magasiner. Gassprisen og CO₂-prisen er høye, og det er lite vind i Europa. Når dette inntreffer samtidig, går prisene opp. Strømprisene ute i Europa er enda høyere, men det er jo ingen trøst for norske husholdninger, forklarer han.

Vil kutte elavgift

Men de rødgrønne partiene har helt ulike svar på hvilke strakstiltak som må på plass:

«Vi skal sette ned elavgiften umiddelbart. Det første vi må gjøre er å fjerne den økningen på fem øre kilowattimen som Høyre og Frp har økt elavgiften med siden 2013. Målet mitt er at vi får til å fjerne hele den økningen allerede i høst», sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til E24 to dager før valget.

– Vi går mot en varslet strømkrise og tomme magasiner, samtidig som vi eksporterer en halv TWH i uken, sier energipolitisk talsperson Ole André Myhrvold i Senterpartiet til VG.

– Det viktigste for at vi skal ha råd til å holde lysene på, er å fjerne elavgiften. Jeg skal ikke forskuttere hvem som skal forhandle hva med hvem, men vi har klart og tydelig redusert avgiften i våre alternative budsjett, sier han.

Energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, er skeptisk til Sps planer om å fjerne elavgiften. Han mener det vil slå skjevt ut, føre til økt kraftpris – og dermed ingen lettelser, og mindre hjelp for de med dårlig råd.

– En generell reduksjon er ikke nødvendigvis treffsikkert. Vi må gjennomføre tiltak som hjelper de med dårlig råd, og ikke bruker unødvendige ressurser på de med god råd, sier han.

MILJØPOLITIKER: Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I tillegg foreslår SV og Haltbrekken å gjennom Enova gi økonomisk støtte til husstander med dårligere råd, slik at de har råd til enøktiltak – som eksempelvis kan innebære å etterisolere hus.

Før folket gikk til valg, foreslo også SV-leder Audun Lysbakken en ny runde med strømkompensasjon til de 90.000 mottagerne av bostøtte i Norge.

Skeptisk til avgiftskutt

Espen Barth Eide sier dette om forslagene fra de andre rødgrønne:

– Jeg er skeptisk til å fjerne hele elavgiften, det vil eierne av de største villaene tjene mest på. Men man kan tenke seg en terskel hvor elavgiften automatisk går ned når strømprisen kommer over et visst nivå. Ellers vet vi at kompensasjon via bostøtten er veldig treffsikkert, sier Ap-representanten, som ble gjenvalgt til Stortinget på mandag.

Espen Barth Eide er et hett navn i regjeringsspekulasjonene, både som klima- og miljøminister og som utenriksminister.

Akkurat nå sitter flere av Aps stortingsrepresentanter og lager posisjonspapirer foran mulige regjeringsforhandlinger med andre partier om kort tid.

– Strømprisen kan bli høyere før den blir lavere igjen, advarer han.

– Strømproduksjonen i Norge må opp, men jeg innser at det er en fattig trøst for de som opplever høyere strømregninger nå. Vi må også bruke strømmen smartere, lade elbilen om natten og kanskje varme opp boligen om natten slik at man kan bruke mindre strøm på dagtid når den er dyrest, sier Espen Barth Eide.