Les Si;D sin egen utdanningspesial: 12 skoleelever skriver om studieprogrammene du kan velge etter ungdomsskolen. Finn din favoritt!

Mens søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg, ønsker jeg å komme med en oppfordring til alle fremtidige søkere: tenk over om du kan ta din høyere utdanning i utlandet!

Som bachelorstudent ved McGill University i Montréal, Canada, kan jeg skrive under på at muligheter finnes det for den som leter. Problemet er bare å vite hvor og hvordan man starter. Likevel, å starte med å tilbringe noen år utenfor Norge er ingen dum idé. Ikke bare er utenlandserfaring en fin måte å skille seg ut på arbeidsmarkedet senere gjennom språkkunnskaper, akademiske tyngde og faglig bredde, men man skal ikke glemme hvilken personlig egenverdi det har å klare seg på egen hånd i et fremmed land.

Som utenlandsstudent utvikler man nemlig et helt unikt sett med evner og kvaliteter man kan nyte godt av i lang tid senere.

Man blir tvunget til å tenke og lære på uvante måter, overgå egne grenser ved å bygge seg opp et helt nytt nettverk fra start, for ikke å snakke mestringsfølelsen som vokser frem når til slutt har klart alt sammen selv.

Det skaper selvsikkerhet, en unik åpenhet og ydmykhet overfor andre og andres kultur og selvsagt en utrolig spennende opplevelse.

Man trenger aldri å føle seg alene. ANSA tilbyr for eksempel støtte og veiledning fra start til slutt for norske studentene i utlandet. Saken er nemlig at terskelen for å reise ut ikke er så høy som man tror, og fordelene er så mange.

Da gjenstår det lite annet enn å gripe de mulighetene man faktisk har.

Følg Aftenposten Si;D påFacebookogTwitter