Den globale økonomien vil vokse med 3 prosent i år, spår Verdensbanken. Det er mindre enn anslaget fra juni i fjor på 3,4 prosents vekst for 2015. Tallene kom frem i rapporten Global Economic Prospects tirsdag.

Veksten i verdens bruttonasjonalprodukt vil nå 3,3 prosent i 2016, spår Verdensbanken videre. Også det er et kutt fra juni i fjor da anslaget var på 3,5 prosents vekst.

I 2017 vil verdens bruttonasjonalprodukt vokse med 3,2 prosent, ifølge rapporten.

Siden den globale finanskrisen fra 2007 til 2009 har verdensøkonomien vært svakere enn forventet. Verdensbanken sier at sterke vekstutsikter i USA og Storbritannia skiller disse landene fra andre rike nasjoner, blant dem medlemmer av eurosonen og Japan.

— Den globale økonomien drives av en enkelt motor, den amerikanske, sier sjeføkonom i Verdensbanken, Kaushik Basu, til journalister.

— Dette skaper ikke rosenrøde utsikter for verden, legger han til.

Blant de fremvoksende markedene påvirker særlig Brasil og Russland utsiktene for verdensøkonomien, men også Kina som beveger seg bort fra en investeringsdrevet vekstmodell.