• Folk på Sørlandet forbinder næringslivet i regionen med reiseliv, olje/gass og maritim virksomhet... FOTO: Kjartan Bjelland

- Vi har en stor jobb med å få fram alt det positive i regionen

Omdømmebarometeret avslører at folk fra andre deler av landet har en langt svakere oppfatning av Sørlandet enn sørlendingene selv.