• Maskinen er første av sitt slag i Norge. Den benyttes til å omdanne pulver, gass eller væske til mikro- eller nanopartikler under ekstremt høye temperaturer. Et viktig anvendelsesområde for det som kommer ut, er 3D-printing. F.v. Morten Kollerup Bak, som er prosjektleder ved MIL, Morten Henriksen fra Arendals Fossekompani og dets canadiske datterselskap Tekna, Aslaug Hagestad Nag, som er leder for katapultprogrammet Future Materials, og til sist Bernt Inge Øhrn, daglig leder ved MIL. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Ny vidundermaskin hos MIL

Maskinen er første av sitt slag i Norge, arbeider med temperaturer som på sola og framstiller mikro- og nanopartikler til 3D-printing, blant annet. Nå er den installert hos Mechatronics Innovation Lab.