• Går det som styreleder Stein A. Hannevik og resten av Returkraft-styret anbefaler, så er den trøblete rentehistorien nettopp det: historie. Revisor er sparket og Nordea har gått med på forlik. Men Hannevik er også kritisk til hvordan Returkraft selv har opptrådt fra og med det turbulente finansåret 2008. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Returkraft: – Aktverdig motiv, klanderverdig gjennomføring

Det ligger ikke an til noe erstatningssøksmål fra Returkraft mot Nordea. Men banken har inngått forlik etter de famøse renteavtalene, og nåværende styreleder Stein A. Hannevik er ikke nådig i omtalen av Returkrafts egen opptreden.