• Bumerang bru heter denne broa, som går over Ytre ringvei i Oslo. Den, og tilknyttede Jungel bru, har innbrakt Boss Industri og Mek. Verksted Stålprisen for 2017. FOTO: Svein Hansen, Boss Industri og Mek Verksted AS

Måtte tenke nytt – endte med bransjepris

Da Boss Industri og Mek. Verksted måtte finne på noe nytt, endte det like godt med nasjonal bransjepris for stålarbeid.