Pølse­make­rens vanske­lige valg

Samtidig som strømprisene kryper over sju kroner per kilowattime, må slakter Elise Holmen ta et viktig valg for familiebedriften. Skal hun låse strømprisen i sju år?