– Hvis vi får til dette i Oslo, kan det jo komme flere

foto