• Stridens kjerne er de mørke rekkehusene. Underskriften på dokumentet som bekrefter at alt av mur-, betong- og tømrerarbeider er i sin skjønneste orden, skal være falsk. Byggmesteren som angivelig skal ha signert, sier at han aldri har hatt noe med prosjektet å gjøre. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Har politi­anmeldt doku­ment­falsk på Dvergsnes

Kristiansand kommune har politianmeldt angivelig dokumentfalsk i forbindelse med byggingen av et rekkehus på Dvergsnes. En byggmester-signatur som bekrefter at alt er i sin skjønneste orden, skal være falsk. Byggmesteren selv fortviler.