Les også:

  • Nye problemer for Telenor

  • Tilsynsdirektøren: — Det er tragisk

Magnhild Meltveit Kleppa mottok klokken 16.20 den foreløpig siste rapporten om Telenors mobilnettproblemer fra Post- og teletilsynet.

Ifølge tilsynet er det i fylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Troms og Nordland nå redusert mobiltrafikk.

— Jeg forutsetter at Telenor nå virkelig gjør alt som er mulig for å avdekke feil og få nettet opp igjen. Justisministeren og jeg har satt i gang et prosjekt for å redusere sårbarheten i samfunnet i slike situasjoner. Dagens hendelse understreker hvor viktig det er, sier hun.

- Hvordan er din tillit til Telenor nå?

— Nå mener jeg Telenor må få bruke alle sine krefter på å avdekke feilen i nettet.

Kleppa ønsker ikke å si om saken får konsekvenser for Telenor, utover at hun forutsetter at selskapet sender grundige rapporter til Post- og teletilsynet og deretter Samferdselsdepartementet om saken.

— Det er all grunn til å være overrasket over dette. Vi har et av verdens mest stabile mobilnett. Dette er en hendelse hos én av flere aktører.

Kleppa hadde ingen kommentar til at også mobilkunder i Oslo, som medarbeiderne i Aftenpostens redaksjon, har hatt trøbbel med sine telefoner.

— Det må du ta opp med din operatør, sier hun.