Ekspert om Å Energi: – Ikke lett å google for utlen­dinger

foto