Norges største bank er foreløpig lite rammet av frykten blant investorer i bankaksjer.

Aksjekursen til DNB er ned 2,2 prosent fredag formiddag.

Jan Erik Gjerland er analytiker i ABG Sundal Collier og dekker DNB-aksjen.

– Det er en smitteeffekt, sier Gjerland.

Han viser til fallet i bankaksjer i USA. Torsdag mistet fire amerikanske storbanker rundt 500 milliarder kroner i børsverdi. JP Morgan, Citigroup, Bank of America og Wells Fargo falt rundt 4–6 prosent.

Slik går europeiske bankaksjer fredag formiddag.

  • Deutsche Bank ned 7,9 prosent

  • Nordea ned 3 prosent

  • Societe Generale ned 5,3 prosent

  • HSBC ned 5,3 prosent

  • Commerzbank ned 4,9 prosent

  • BNP Paribas ned 4 prosent

  • Santander ned 4,8 prosent

  • Unicredit ned 2,9 prosent

Også i det bredere markedet faller børsene. Det er nedgang på europeiske børser, etter at også Asia og Wall Street endte med til dels kraftige fall.

I Oslo er Hovedindeksen ned 0,8 prosent.

Derfor faller det

Bankfallet i USA ser ut til å ha blitt utløst av problemer hos en mindre bank, SVB, som spesialiserer seg på teknologiselskaper i Silicon Valley.

Banken er rammet av en nedgang i innskudd, det vil si kunder har tatt mer penger ut av banken.

Kundene til SVB, altså teknologiselskaper, har hentet mindre penger fra investorer i takt med et tørrere kapitalmarked. Samtidig har de brent penger, og tæret på bankkontoene.

Når flere kunder tar ut penger fra banken, faller bankens overskuddslikviditet, enkelt sagt pengene banken har til overs.

Dermed måtte SVB ta grep. Banken solgte gjeldspapirer, obligasjoner, for å øke likviditeten.

Torsdag meldte SVB at den har tapt rundt 1,8 milliarder dollar etter et salg av en portefølje med obligasjoner.

Disse obligasjonene har falt i verdi grunnet den siste tidens renteoppgang.

Dermed måtte SVB selge obligasjonene med tap, forklarer Gjerland.

Kan være et større problem

SVB-aksjen raser videre og er ned 44 prosent i førhandelen på Wall Street fredag. Aksjekursen endte ned 60 prosent torsdag.

Analytiker Gjerland sier at det som har kommet frem nå, er at flere banker kan få problemer. Banker som JP Morgan, Bank of America, Citigroup og Wells Fargo har også underverdi på sine obligasjonsporteføljer.

– Det har ført til en frykt for at de tilsvarende må realisere sine porteføljer med tap, sier Gjerland.

Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, pekte på utviklingen i renter for å forklare nedgangen i bankaksjer.

– Banksektoren har en tendens til å påvirke andre sektorer, og det kan spre seg i større grad enn andre sektorer, sa Chen til E24 torsdag.

En annen analytiker peker på at allerede er turbulens i det bredere markedet.

– Når markedsnervene allerede er i høyspenn midt i stigende forventninger til Fed-renten, bikket investorene over kanten av nyheter om at California-baserte Silicon Valley Bank står overfor en likviditetskrise, sier RBC Capital-analytiker Alvin Tan ifølge Bloomberg.

Dette sier DNB

E24 har spurt DNB om hvordan den vil karakterisere risikoen rundt sin beholdning av obligasjoner.

DNB svarer at banken har en obligasjonsportefølje med hovedformål å være bankens likviditetsbuffer.

Porteføljen har «veldig lav» kredittrisiko, ifølge banken. Obligasjonene er utstedt av stater, statsgaranterte og obligasjoner med fortrinnsrett.

– I tillegg har porteføljen ingen renterisiko, det vil si verdien av porteføljen endres ikke ved endringer i underliggende rentenivå. Porteføljen markedsevalueres fortløpende, skriver kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i en e-post til E24.