• Efta-domstolen har nå avsagt dom i saken om parkeringshuset under Torvet. Her er dommerne på vei inn i rettssalen under den muntlige høringen i desember. Fra venstre: Páll Hreinsson, Per Christiansen, Nicole Kaiser og Gunnar Selvik. FOTO: Richard Nodeland

Efta-domstolen har avgjort i parkeringshus-saken

Etter to og et halvt år med rettslig behandling har Efta-domstolen konkludert i saken om parkeringshuset under Torvet: Kristiansand kommune har brutt anbudsreglene.