• Bildet er fra 2010, året før parkettproduksjonen ved Boenfossen ble avviklet. Nå har Johan G. Olsen AS solgt seg ut av all parkettvirksomhet. FOTO: Lars Hoen (arkiv)

Johan G. Olsen ute av parkett

Etter å ha drevet med parkett siden 1939, har Johan G. Olsen-konsernet solgt seg helt ut av bransjen.