Flere kvinner enn menn er uføretrygdet, og kjønnsspriket blir større jo eldre man blir. Det viser statistikken fra Nav. Flere kvinner enn menn er uføretrygdet, og kjønnsspriket blir større jo eldre man blir. Det viser statistikken fra Nav. Foto: Sara Johannessen Meek, NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Unge på uføretrygd utgjør bare 6 prosent av totalen. Her er syv grafer som viser hvor sammensatt situasjonen er.