Det viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool. Prisene fastsettes dagen i forveien.

I januar i fjor var strømprisen i snitt på 50 øre kilowattimen, og på det tidspunktet ville dagens strømpriser ha blitt ansett som skyhøye. Dette ser litt annerledes ut etter vinterens strømsjokk, med en snittpris som var oppe i 1,77 kroner kilowattimen i desember i det sørlige Norge, og toppet seg på 3,95 kroner kilowattimen på den dyreste dagen.

I landets tre sørligste prisområder blir døgnprisen lørdag på 1,08 kroner kilowattimen, som er årets billigste strøm så langt for disse områdene. Fredag var døgnprisen på 1,36 kroner kilowattimen i områdene rundt Oslo, Kristiansand og Bergen.

Med nettleie og avgifter ender strømprisen i disse områdene opp på rundt 1,82 kroner kilowattimen lørdag. Da er ikke påslag fra strømselskapet regnet med.

Den høyeste timeprisen i områdene i sør lørdag er på 1,26 kroner kilowattimen mellom klokken 18 og 19, mens den billigste timen er klokken 4 til 5 om natten, da strømmen koster 46 øre kilowattimen.

I Midt-Norge og Nord-Norge er strømmen fortsatt langt billigere, og på lørdag koster strømmen 15 øre kilowattimen i de to nordligste av Norges fem prisområder.

– Sterk vind

Kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight peker på mildere vær enn vanlig og mye vind som årsaker til prisfallet.

– Det er ganske enkelt. Det er sterk vind både i Norden og på kontinentet samtidig på lørdag, sier Botnen til E24.

Det er 70 prosent mer vindkraft enn normalt på denne tiden i Norden, og omtrent det tilsvarende på kontinentet, påpeker han.

– Så det er mye kraft. Vi snakker om 55 gigawatt vindkraft på kontinentet i morgen, og 17 gigawatt i Norden, sier han.

– Den sterke vinden i Norden varer imidlertid bare i helgen, så er den borte. Det er også to-tre grader varmere enn normalt både i Norden og på kontinentet. Så mildere vær og sterkere vind enn normalt er det som driver prisene i morgen, og så er det også normalt lavere forbruk i helgen, sier han.

Kaldere vær over helgen

Botnen peker på en risiko for strømprisene etter helgen.

– Norden får det ganske mye kaldere fra mandag av. I stedet for to grader over normalen får man to grader under normalen. Og så blir det litt svakere vind i Norden enn normalt, men fortsatt er det mildt og mer vind enn normalt på kontinentet. Så da blir det et mindre gap mellom Norden og kontinentets strømpriser, sier Botnen.

Han venter at prisene vil ligge rundt 1,30 kroner kilowattimen i sørlige Norge i de neste ukene, med mindre temperaturen svinger mye eller det skjer andre endringer som forandrer utsiktene mye. Det er fortsatt relativt lite vann i magasinene i deler av Sør-Norge.

– Ressurssituasjonen i sørnorske vannmagasiner er som den er. Dermed blir det neppe store endringer i prisen i sør fremover, sier han.