Denne uken sa Norsk Hydro og Equinor til E24 at det er en fare for at batterifabrikken de planlegger sammen med Panasonic kan havne i utlandet.

Årsaken er regler i Storbritannias frihandelsavtale med EU etter at britene forlot handelsblokken.

Reglene gjør at biler med norskproduserte batterier som eksporteres fra EU til Storbritannia får en ekstra toll, fordi Norge regnes som et tredjeland.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO tok opp denne saken med regjeringen allerede i april, og frykter nå for fremtiden for den gryende norske batteriindustrien.

– Vi er kjent med dette, og det politiske miljøet må ta disse signalene på største alvor. Denne saken er ikke enkel, og det er helt nødvendig med en rask politisk løsning, sier direktør for politikk og samfunnskontakt Gjermund Løyning i NHO.

– Om vi skal utnytte de gode mulighetene til å etablere en sterk og helhetlig batteriindustri i Norge, er konkurransedyktige betingelser og markedsadgang avgjørende, sier han.

Fire kommuner står igjen

Hvis fabrikken skal bygges i Norge, så står tomtevalget mellom kommunene Tysvær i Rogaland, Bamble i Vestfold og Telemark, Våler i Viken og Hamar og Løten i Innlandet, ifølge Hydro.

En slik fabrikk kan potensielt gi opptil 2.000 arbeidsplasser, men hvis ikke batterifloken løses kan de altså havne i utlandet.

– Dette er en direkte konsekvens av brexitavtalen, sa Rune Bruøygard, direktør for batterisatsingen i Norsk Hydro, til E24 tidligere i uken.

– Dette er en betydelig bekymring som vi hører fra potensielle kunder som vi har dialog med. Dette tar vi på sterkeste alvor, og vi er glade for at norske politikere nå forsøker å ordne opp i dette, sa han.

– Skal gjøre det vi kan

Næringsminister Iselin Nybø (V) har tatt opp saken med EU og Storbritannia, men så langt har det ikke kommet noen løsning på straffetollen.

– Vi skal gjøre det vi kan for å sikre konkurransedyktige rammevilkår for norsk batteriproduksjon og norsk industri for øvrig, sier Nybø.

– Vi arbeider opp mot EU og Storbritannia for å finne en løsning på tollproblematikken, og er tydelige på budskapet om at Norge er en viktig brikke i EUs Green Deal, sier hun.

NHO mener at regjeringen må forsøke å finne felles løsninger raskt med Brussel og London

– EU trenger norske batterier til sin grønne omstilling, og det er mulig å finne løsninger dersom det er politisk vilje. Norske politikere bør prioritere denne saken svært høyt, sier Løyning.

Direktør for politikk og samfunnskontakt Gjermund Løyning i NHO. Foto: Moment Studio

Møter med EU og Storbritannia

Nybø og utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte visepresident Maroš Šefčovič 30. juni for å diskutere utfordringene i Storbritannias frihandels- og samarbeidsavtale med EU, TCA.

Nybø har også tatt opp sakene med britenes industri og næringsminister Kwasi Kwarteng 8. juli.

Ifølge regjeringen vil det bli krevende å få gjennomslag, for det er bare avtalepartene EU og Storbritannia som kan endre avtalen. Regjeringen vil jobbe videre med dette på politisk nivå.

– Norsk industri har flere fortrinn som vil være viktige for batteriproduksjon, blant annet rikelig tilgang til fornybar kraft og en godt kvalifisert arbeidsstokk med relevant kompetanse, sier Nybø.

– Vi arbeider også med å avklare om Norge kan knyte seg til et europeisk samarbeid på batterier gjennom Important Projects of Common European Interest (IPCEI), sier hun.

Prosjekter tilknyttet IPCEI-programmene er unntatt normale regler om statsstøtte, og skal legge til rette for å realisere innovative teknologiprosjekter. Norge er med i et slikt program for hydrogen.

Håper på milliardomsetning

NHO har tidligere utropt batteribransjen til en av Norges store industrielle muligheter i tiårene fremover.

I fjorårets rapport Grønne elektriske verdikjeder anslo organisasjonen at batterileverandører i Norge kan omsette for 90 milliarder kroner allerede i 2030.

Det kan i så fall bli ett av mange nye ben for norsk økonomi, i et tiår der regjeringen venter at olje- og gassindustrien vil miste 50.000 sysselsatte, fra rundt 160.000 i dag, ifølge Perspektivmeldingen.

Hydro, Equinor og Panasonic kan fortsatt ende med å velge en av fire kommunene som fortsatt kjemper om vertskapet for en norsk batterifabrikk, hvis Norge klarer å fjerne tollen.

– Vi kan ikke spekulere i hvor sannsynlig det er at dette går. Men vi har ikke gitt opp Norge, sa Bruøygard tidligere i uken.