MHWirth har vært gjennom en voldsom og dyr nedskalering fra 2014 til 2016. MHWirth har vært gjennom en voldsom og dyr nedskalering fra 2014 til 2016. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Omsetning, ordrebok og bemanning har stupt

Selv etter å ha hentet 617 mill. i aksjeutbytte fra datterselskaper, havnet MHWirth på 300 røde millioner kroner i 2016. Omsetning, ordrebok og bemanning har stupt de to siste årene.