Skal lage hydrogen med energi fra vann, vind og sol: Prislapp 200 millioner

Dette er Kjerlingland ved E 18 i Lillesand der det nå planlegges vindturbiner og solcellekraftverk for produksjon av grønn hydrogen. Fra venstre: Daglig leder Torstein Thorsen Ekern i Greenstat Energy AS, Asbjørn Olsen som eier YX Kjerlingland, daglig leder Ronny Køhler i Lillesand Motorsportsenter, Karen Landmark som leder forretningsutvikling i Greenstat AS, Carina Ugland i JB Ugland Fornybar Energi AS og Håvard Bjøro som er prosjekt- og forretningsutvikler i JBU Eiendom AS. Foto: Kristin Ellefsen