Driften avvikles 1. mai. De ansatte fikk beskjed om nedleggelsen på et informasjonsmøte onsdag klokken 11. Fabrikken på Tofte eies av det svenske papirkonsernet Södra, som er Sveriges største skogeierforening.

I februar sa de svenske eierne at de ønsket å selge cellulosefabrikken. Årsaken var at de ikke tjente nok penger i Norge.

Nå har Södra Cell besluttet å avbryte arbeidet med å selge bedriften i Tofte. Grunnen er at de budene som har kommet inn er for lave, ifølge en pressemelding fra de svenske eierne. Etter det NRK kjenner til, la seks interessenter inn bud på fabrikken.

Nedleggelsen vil få store konsekvenser for skognæringa, sier administrerende direktør i Norges Skogeierlag, Gudbrand Kvaal. Han har tidligere sagt at så mange som 6.000 arbeidsplasser knyttet til skogbruk, transport og treforedling står på spill dersom fabrikken blir nedlagt.

– Leveransene dit er helt avgjørende for både sagbrukene og skogeierne i Agder, Telemark, Numedal, Hallingdal og Valdres, sa Kvaal til Dagens Næringsliv i februar.

– Tung beskjed

Hurum kommune skriver i en pressemelding at de vil gjøre alt som står i deres makt for å hjelpe dem som har behov for det i tiden fremover.

– Dette var en tung beskjed å få, sier ordfører Monica Vee Bratlie (H).

Hun sier hun føler med dem som blir berørte.

– Det er ikke bare de som er ansatt på fabrikken dette får følger for, men hele Hurum-samfunnet, sier Vee Bratlie.

– Vi har ikke helt gitt opp håpet, og mange har ringt og uttrykt støtte til Hurum i de siste dagene, sier ordføreren, men innser at det nå ser mørkt ut for videre drift.

– Nå må vi bare brette opp ermene og i første omgang hjelpe dem som har behov for det, deretter blir det å se fremover. Hurum har svært mange gode kvaliteter, og vi vet at når vi først har kommet gjennom dette, så vil det gi grobunn for nye arbeidsplasser, sier Vee Bratlie.

Innkaller til møte

Onsdag har landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og nærings— og handelsminister Trond Giske (Ap) innkalt skogindustrien til et møte.

Siden norsk treforedlingsindustri sliter, ønsker statsrådene å bli orientert om situasjonen.

– Jeg ønsker å få høre vurderingene til dem som sitter midt oppi den anstrengte markedssituasjonen, sier Slagsvold Vedum.

Representanter for Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Industri, NHO, Treindustrien, Fellesforbundet og LO er invitert til møtet onsdag

Onsdag ble det også kjent at Norske Skog midlertidig stenger en maskin i Skogn i juni.

- Hjørnesteinsbedrift

Papirkonsernet Norske Skog, som onsdag morgen meldte at de stenger én av tre papirmaskiner på Skogn-fabrikken, og de andre eierne solgte Tofte-fabrikken til Södra i 2000. Tofte-fabrikken har en kapasitet på rundt 400.000 tonn papirmasse pr. år, og 70 prosent går til eksport.

«Södra Cells massefabrikk på Tofte i Buskerud fylke er en viktig hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Fabrikken er en stor arbeidsplass med avgjørende økonomisk betydning for kommunen», heter det på fabrikkens hjemmeside.