— Min manns arbeidsgiver synes det er vel verdt å betale oss denne bonusen slik at han kan jobbe og jeg kan være hjemme, sier en 41 år gammel oslokvinne.

Flere kilder bekrefter trenden, vi kjenner til rundt femten tilfeller. Familier får bonus betalt av fars arbeidsgiver slik at far kan jobbe.

Det dreier seg om arbeidstagere med en ledende stilling i et større selskap, men også om arbeidstagere som er kjernepersonell i mindre bedrifter. Ingen av foreldreparene vi har vært i kontakt med ønsker å stå åpent frem og fortelle om praksisen. De føler seg uglesett.

Kjenner du til en lignende historie? Kontakt oss!

For familien i Oslo ble tolv uker med fedrekvote en stor utfordring. Paret fikk tips av venner om hva som kunne være en løsning.

— Mannen min er avdelingsleder i et firma. Han sitter på en svært verdifull kompetanse i den prosessen som selskapet er i nå. Det ble umulig for ham å skulle være borte tre måneder, og i praksis ville han ha måttet jobbet mye allikevel, forteller 41-åringen.

Hemmelig ordning

Løsningen ble at far, etter å ha benyttet seg av seks permisjonsuker, gikk tilbake til jobb. De resterende seks ukene ble mor hjemme i ulønnet permisjon, som kompensasjon fikk familien en rundhåndet bonus som skulle dekke dette.

Margrethe Meder, NHO Foto: NHO

Paret og bedriften ønsker at dette skal være en ordning kun dem imellom og ønsker derfor ikke å stå frem med navn.— Det er egentlig ille at vi ikke tør å fortelle åpent om dette, men det oppfattes ikke som politisk korrekt å velge en slik løsning, sier oslokvinnen.

Et annet sted i Oslo-området hadde far nettopp blitt leder i en nyopprettet bedrift da tiden kom for pappapermisjon med familiens yngste sønn.- — Det første året er det mye som skjer, det var umulig for ham å være borte i så lang tid, sier den 37 år gamle moren.

LES OGSÅ: - Jeg tenker at for familier som velger slik som i eksemplene her, skusles noe bort

Provoserende

Løsningen ble å ta tre uker pappaperm i mars i fjor, de fire ukene han skulle tatt ut i fjor sommer ble droppet mot at arbeidsgiver betalte familien en bonus. De resterende ukene skal han ta først dette halvåret.

— Men sønnen vår begynte i barnehage i høst, så pappapermen kommer i det store og det hele til å gå med til gjøre ting på huset, sier kvinnen.

Hun mener det er provoserende at myndighetene bestemmer hvor mye permisjon far skal ha.

— Der ikke like lett for alle familier å passe inn i det systemet, det er veldig rigid. Jeg har hørt om flere som løser pappapermen på denne måten, sier hun.

Jusprofessor Henning Jakhelln Foto: Terje Bendiksby / NTB SCANPIX

Siden 2009 har fedrekvoten trinnvis økt med seks uker. 1. juli i år øker den med ytterligere to uker og kommer opp i totalt 14 uker.

Ukjent for NHO

En ringerunde til et utvalg arbeidsgivere innen bygg— og entreprenør, finans og jus forteller at fedrepermisjon, i likhet med annen permisjon og fravær, er utfordringer bedriftene klarer å løse.

Hverken NHO eller Finans Norge (FNO) har fra sine medlemmer hørt om en slik bonuspraksis.

— Men på generelt grunnlag kan jeg si at det ikke er ulovlig å frasi seg en permisjonsrettighet så lenge det ikke belaster trygdesystemet. En bonus er ekstra lønn fra en arbeidsgiver til en arbeidstager og lønn er et individuelt forhold mellom de to partene, med mindre det foreligger tariffavtaler som regulerer lønnsnivået. Det er sånn sett ikke noe i veien for at en arbeidsgiver og en arbeidstaker avtaler en forhøyet lønn for en periode, sier advokat i arbeidsrettsavdelingen og fungerende avdelingsdirektør i NHO, Margrethe Meder.

- Betaling for ikke å gjøre bruk av en rettighet

— Det kan godt hende at praksisen rettslig sett er i orden, men jeg har liten lyst til å komme med en oppskrift på hvordan omgå loven, sier jusprofessor Henning Jakhelln.

Forfatter og kommentator Elin Ørjasæter. Foto: Monica Strømdahl

— Men bonus her, slik du skisserer ved eksemplene, betyr en ekstra betaling for ikke å gjøre bruk av en rettighet som er gitt deg. Det er i beste fall ikke i samsvar med det som er intensjonen med fedrekvoteordningen, legger han til.Forfatter og kommentator Elin Ørjasæter mener det er helt naturlig at slike type ordninger kommer.

— Dette er overhode ikke overraskende. Det er helt naturlig at slike type ordninger kommer når reglene oppfattes som uønskede av begge parter, både arbeidsgiver og arbeidstager, sier Ørjasæter, som har en særlig kjennskap til arbeidsliv.

— En slik trend skaper et elegant, nytt klasseskille mellom høytlønnede arbeidstagere og dem som befinner seg lenger ned i hierarkiet og som er nødt til å gjøre som Inga Marte Thorkildsen vil, sier hun.

--- ## Fakta om fedrekvoten

1993: Fedrekvoten ble innført, 4 uker reservert far.

1. juli 2005: Fedrekvoten utvidet til 5 uker

1. juli 2006: Fedrekvoten utvidet til 6 uker.

1. juli 2009: Fedrekvoten utvidet til 10 uker.

1. juli 2011: Fedrekvoten utvidet til 12 uker.

1. juli 2013: Fedrekvoten blir utvidet til 14 uker