Dommen faller klokken 11.00 fredag. Aftenposten.no følger saken.

Saken har prinsipiell betydning for minst 2000 lignende saker som ligger på vent i Bankklagenemnda.

Høsten 2000 lånte Ivar Petter Røeggen 520.000 kroner av DNB for å investere i detbankene kalte «garanterte spareprodukter».

Det meste av de lånte pengene ble satt på en sperret høyrentekonto. Resten gikk med til gebyrer for banken og til å investere i en opsjon som skulle gi gevinst i aksjemarkedet.

Etter seks år hadde Røeggen tapt 230.000 kroner på å følge rådene fra banken.

Krevde grundigere forklaring fra banken

Røeggen klaget og vant mot DNB i Finansklagenemnda (daværende Bankklagenemnda) og i Oslo tingrett, men tapte i lagmannsretten.

Etter en ukes behandling i Høyesterett i fjor høst, ble partene kalt inn til et ekstra rettsmøte. Retten ba om en grundigere forklaring på bankens regnestykker.

Saken gikk deretter til helt ny behandling i Høyesteretts Storkammer, der dommen altså faller fredag før påske.

Forbrukerrådet er bekymret

Det er Forbrukerrådet som tar saksomkostningene på vegne av Røeggen. Rådet skriveri en pressemelding at de forventer at retten vil dele seg.

– Denne saken bør Røeggen vinne. Hvis ikke, er jeg alvorlig bekymret for rettssikkerheten til norske bankkunder, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet i pressemeldingen.

Dommen faller klokken 11.00 fredag. Aftenposten.no følger saken.