KRISTIANSAND: Det kommer fram i en pressemelding sendt ut like over klokka 15.00 torsdag ettermiddag.

Årsresultatet før skatt i 2019 lyder på 1467 millioner kroner mot 1224 millioner i 2018, hvilket betyr en økning på 243 millioner kroner.

«Et meget solid resultat som følge av god inntektsvekst, lave kostnader og inngang på tap. Banken har hatt en tilfredsstillende vekst gjennom 2019, og opprettholdt sin sterke posisjon i markedet», opplyser banken i pressemeldingen.

Videre skriver de at banken ved utgangen av 2019 hadde en kjernekaptialdekning på 15,7 prosent.

Ved utgangen av året utgjorde konsernets egenkapital 13,081 milliarder kroner, en økning på 11 prosent fra 2018.

– Vi er meget tilfreds med resultatet for 2019, som representerer en betydelig fremgang fra året før. Banken befester posisjonen som en solid og ledende bank i landsdelen, uttaler administrerende direktør Geir Bergskaug i pressemeldingen.